Stamboom Theunisse Stamboom Theunisse Stamboom Teunisse

Deze website gaat over de familiestamboom van de familie Theunisse.
Met daarbij ook enige aandacht aan de woonomgeving en leefomstandigheden in het verleden.

In de stamboom is Willem Teunis de eerste persoon die de naam Teunis draagt, Willem is de zoon van Teunis Peters en Marij Teunissen en geboren in het Gelderse Driel. Willem Teunis is in het West-Zeeuws-Vlaamse Groede gaan wonen. Vanuit Groede hebben de nazaten zich verspreid over heel Nederland, maar er zijn ook nogal wat emigranten naar Noord- en Zuid-Amerika met als belangrijkste reden; de hoop op een beter bestaan.
In de 18e en 19e eeuw was West-Zeeuws-Vlaanderen vergelijkbaar met wat we tegenwoordig een derde-wereldland noemen.
Meer informatie over West Zeeuws Vlaanderen.

 

De naam Theunisse

De naam begint als Teunis, maar al vrij snel zijn er varianten te zien zoals: Theunis, Teunissen,Teunisse en Theunisse.
In de kerkboeken wordt Willem Teunis geschreven als Willem Teunissen en Willem Theunis, in het archief als Willem Teunis.
Zover ik kan terug vinden zijn alleen Salomon Teunisse (zoon van Willem Theunisse en Pieternella Obijn) en zijn nazaten de naam Teunisse gaan voeren.
In de Verenigde Staten is de naam verbasterd naar Tones.

Hieronder een afbeelding uit het geboorte archief van Noordgouwe, dit gaat over Jansje Teunis. Zij was het dus duidelijk niet eens met de willekeur van de schrijfwijze van haar achternaam in de geboorteakten van haar kinderen.
Bij Koninklijk Besluit is beslist dat haar naam Teunis is!!
Hieruit kunnen we dus eigenlijk concluderen dat de achternaam van de HELE familie TEUNIS moet zijn.